Olje filter

Olje filter

Oljefilterert renser oljen som sirkulerer i motoren. Dersom ikke filterert blir skiftet regelmessig, kan det tettes av forurensninger. Dette igjen kan føre til dårlig smøring av motoren og derpå følgende redusert levetid.

En sammenligning av flere filtere viser at oiginalfilteret har lenger levetid enn erstatningsfiltere. Originalfilteret er spesielt tilpasset serviceintervallene spesifisert av Aixam.

Det er liten prisforskjell mellom originalfilteret og erstatningsfiltere.Til sammenligning er prisen på å innstallere en ny motor svært høy dersom motoren skulle bryte sammen på grunn av dårlig smøring forårsaket av et dårlig oljefilter.