Hjem > Ettermarked > Original Aixamdeler

Original Aixamdeler

Under bruk utsettes mange deler av kjøretøyet for stress, slitasje og høye temperaturer. De originale AIXAM-delene er designet for å takle ekstreme forhold.

For at du skal kunne kjøre Aixam med  full tillit, har våre 7000 originale deler gjennomgått strenge kontroller og tester. Delene er godkjent for bruk i nettopp ditt kjøretøy.

Originale Aixam deler sikrer:

 • Perfekt tilpassing
 • Deler av høy kvalitet
 • Godkjent sikkerhetsstandard
 • Pålitelig motor
 • Holdbarhet på slitedeler (bremser, filtere etc...)


Viktige reservedeler

En "hel verden" er i  bevegelse når du sitter bak rattet i din Aixam. I bruk utsettes bremseklosser for høy temperatur, det gjør også oljefilteret som skal rense store mengder olje for å sikre smøring og beskyttelse av motoren frem til service.

Kvaliteten på reservedelene avgjør kvaliteten på kjøreopplevelsen. Service og utbytting av deler på oppsatte serviceintervaller er viktige for å sikre at din Aixam fungerer som den skal, og er fremfor alt viktig for din sikkerhet.  Originale Aixam deler er de enste som er designet og testet spesielt for ditt kjøretøy, og er de eneste du bør velge.

Ved å bruke et godkjent verksted til service og vedlikehold på din Aixam kan du stole på at du alltid har et sikkert kjøretøy i god stand.


Luftfilter

Luftfilter

Beskytt motoren og la den få luft med et originalt luftfilter.

Luftfilteret skal hindre forurensinger som støv og andre partikler fra å komme inn i og skade sylindre og stempler. Dersom forurensning kommer inn i sylindrene kan dette også komme inn i oljen og føre til økt slitasje og kortere levetid på motoren. Dersom filteret tettes vil luftstrømmen til sylindrene reduseres med derpå følgende økt drivstofforbruk og forurensende avgasser.

Aixam originalt luftfilter sikrer korrekt luftgjennomstrømming under alle forhold i motsetning til enkete andre ettermarkedsfiltre. For å opprettholde optimal effekt er hvert filter designet for å redusere forurensning, forbruk og for å øke levetiden på motoren.

Olje filter

Olje filter

Oljefilterert renser oljen som sirkulerer i motoren. Dersom ikke filterert blir skiftet regelmessig, kan det tettes av forurensninger. Dette igjen kan føre til dårlig smøring av motoren og derpå følgende redusert levetid.

En sammenligning av flere filtere viser at oiginalfilteret har lenger levetid enn erstatningsfiltere. Originalfilteret er spesielt tilpasset serviceintervallene spesifisert av Aixam.

Det er liten prisforskjell mellom originalfilteret og erstatningsfiltere.Til sammenligning er prisen på å innstallere en ny motor svært høy dersom motoren skulle bryte sammen på grunn av dårlig smøring forårsaket av et dårlig oljefilter.

Dieselfilter

Dieselfilter

Dieselfilteret skal hindre forurensninger og vann i å trenge inn i høytrykkssiden av drivstoffsystemet.

Høytrykk dieselpumper er hjertet i drivstoffsystemet og har svært fine pasninger. Det er defor viktig at ikke forurensninger kommer inn i pumpa via drivstoffet. Det er anbefalt å skifte dieselfilter hver 5.000 km

Vi anbefaler at en mekaniker med god kjennskap til Aixam og dieselsystemer utfører arbeidet. Slik kan du være sikker på at en viktig del i motoren alltid fungerer som den skal.

Karosseri

Karosseri

Insister på originale Aixam deler, bruk av andre deler vil gjøre bilen din mindre motstandsdyktig mot støt.

Siden 1988 er alle våre modeller underlagt strenge sikkerhetskontroller. Aixam har utført kollisjonstester i front side og bak.

Vi sammenligner ofte originale Aixam deler med eksisterende piratdeler når vi gjennomføre trykktester

I våre tester Aixam karosserideler være i stand til å motstå en 50 Jvirkning (Vi slipper en 5 kg 80 mm diameter sylinder fra en høyde på 1 meter i testen).

Test ved romtemperatur 23°: piratdel er sort, original del er hvit
Test 23 degrés
Test ved lav temperatur -15°: piratdel er sort, original del er hvit
Test -15 degrés

For å oppsummere, piratdeler medfører en viktig sikkerhetsrisiko. I lys av de testene som er utført og de (ovenfor nevnte) oppnådde resultater, kan man se at piratdelene oppløses i en stor mengde av ulike deler i form og størrelse, noe som kan føre til en alvorlig skade i tilfelle av et sammestøtstøt.

Enkelte piratdeler som som kan se identiske ut i form er vesentlig annerledes enn våre originale deler, særlig i form av vinkler og skarpe kanter. Disse delene kan komme i kontakt med fotgjengere og forårsake alvorlige skader. I tillegg er forfalskning straffbart (tre års fengsel og 300.000 euro bøter i EU) Bruk av disse delene kan derfor gjøre kjøretøyet uegnet for bruk i trafikken.

De originale Aixamdelene er dimensjoner og tilpasset kjøretøyet med stor nøyaktighet. Kvaliteten på disse delene gir optimal tilpasning til kjøretøyet. Dette garanterer påliteligheten og kvaiteten. Dette er ikke tilfelle med piratdeler.

Såvel som for din egen komfort og sikkerhet, så vel som for andre trafikanters sikkerhet, bruk bare originale Aixam deler.

Drivremmer

Drivremmer

Drivremmene er spesielt konstruert for å å matche karakteristikken i kjøretøyet.

De originale Aixam drivremmene er designet for maksimum levetid og er tilpasset de respektive modellene. De er laget av de beste materialene tilgjengelig på markedet for å øke holbarheten.

Det kan få alvorlige følger om man benytter driveremmer av dårligere kvalitet, slik som avvrivning med følgeskader på variatorer og drivverk.

Valg av materialer for økt levealder:

Aixam drivremmer er utsatt for omfattende testing.  Materialer, lengde og bredde er spesialt valgt for lengst mulig levetid.

Den smale nedre kanten av drivremmen kombinert med et lite lager gir meget god fleksibilitet og en høy motstand mot temperaturer.

Komponentene i de originale drivremmene har blitt utviklet med sikte på høy motstand mot slitasje og optimal holdbarhet. En original drivrem tillater derfor forbedret levetid på overføring og en reduksjon i forbruk og forurensning i form av redusert friksjon.

Variatorer og girkasse

Variatorer og girkasse

Variatorer og girkasse er produsert spesielt for våre kjøretøy og inneholder deler som er nøye tilpasset hverandre. Dette er vitale deler for at kjøretøyet skal virke som det skal. De er en del av sikkerheten i kjøretøyet, og må ikke bli oversett i vedlikeholdet

Nest etter motoren er disse de mest komplekse delen i kjøretøyet. De trenger derfor regelmessig vedlikehold med anbefalt olje og originale deler fra Aixam. Det er viktig å foreta vedlikehold hos verksteder som kjenner Aixam kjøretøyene. Dette gjør at du forlenger levetiden på kjøretøyet samt at reparasjonskostnadene reduseres.

Bremser

Bremser

Tenk sikkerhet! Benytt originale bremsedeler.

Originale bremsebelegg er utviklet spesielt for hver modell for å gi optimal bremseeffekt. Tilsvarende kan uoriginale bremsedeler som er tilpasset flere kjøretøy ha en innvirkning på bremseeffekten. Dersom du velger originale bremsedeler går du ikke på kant av sikkerheten.

Sammenlignet med andre bremsedeler på markedet er originale Aixam bremsedeler designet med fokus på nødvendige spesifikasjoner samt å tildfredstille følgende krav:

 • God bremseeffekt
 • Tilpasning til bremseskiver
 • Redusert slitasje
 • Reusert vedlikehold
 • Redusert utslipp av skadelige partikler

Originale Aixam deler: sikkerhet først!

Glødeplugger og batteri

Glødeplugger og batteri

Dieselmotorer er noen ganger vanskelige å starte i kulda fordi:

 • Kulda forårsaker redusert effekt på batteriet
 • Varmen produsert av glødepluggene er utilstrekkelig for å starte motoren
 • Det er ofte ikke nok varme i forbrenningskamrene
 • Uten tilført varme når ikke luft/drivstoffblandingen nødvendig temperatur for å tenne

I sum, det er ikke du som bestemmer om motoren starter eller ikke.

Det er viktig å ha i minne at et batteris levetid er direkte påvirket av flere variabler (kjøreforhold bruk av elektrisk utstyr mm....)

I ekstreme tilfeller (for eksempel med korte kjøreturer under 10km ), vil ikke batteriet motta nok strøm til å bli fulladet. I slike tilfelle bør batteriet tilkobles en ekstern batterilader. Spør din Aixamforhandler om tilgjengelige modeller.

Dersom du ønsker å lade batteriet bør dette tas ut og lades i et ventilert rom med en egnet lader.

Det er ofte nødvendig å bytte begge glødepluggene selv om kun en er defekt for å unngå ubalanse mellom sylindrene ved start.

Dersom bilen er vanskelig å starte i kulda, kan det være nødvendig å bytte glødeplugger. Startvansker kan være tegn på at glødepluggene er dårlige. Det anbefales at et Aixam verksted kontrollerer kjøretøyet.