Luftfilter

Luftfilter

Beskytt motoren og la den få luft med et originalt luftfilter.

Luftfilteret skal hindre forurensinger som støv og andre partikler fra å komme inn i og skade sylindre og stempler. Dersom forurensning kommer inn i sylindrene kan dette også komme inn i oljen og føre til økt slitasje og kortere levetid på motoren. Dersom filteret tettes vil luftstrømmen til sylindrene reduseres med derpå følgende økt drivstofforbruk og forurensende avgasser.

Aixam originalt luftfilter sikrer korrekt luftgjennomstrømming under alle forhold i motsetning til enkete andre ettermarkedsfiltre. For å opprettholde optimal effekt er hvert filter designet for å redusere forurensning, forbruk og for å øke levetiden på motoren.