Karosseri

Karosseri

Insister på originale Aixam deler, bruk av andre deler vil gjøre bilen din mindre motstandsdyktig mot støt.

Siden 1988 er alle våre modeller underlagt strenge sikkerhetskontroller. Aixam har utført kollisjonstester i front side og bak.

Vi sammenligner ofte originale Aixam deler med eksisterende piratdeler når vi gjennomføre trykktester

I våre tester Aixam karosserideler være i stand til å motstå en 50 Jvirkning (Vi slipper en 5 kg 80 mm diameter sylinder fra en høyde på 1 meter i testen).

Test ved romtemperatur 23°: piratdel er sort, original del er hvit
Test 23 degrés
Test ved lav temperatur -15°: piratdel er sort, original del er hvit
Test -15 degrés

For å oppsummere, piratdeler medfører en viktig sikkerhetsrisiko. I lys av de testene som er utført og de (ovenfor nevnte) oppnådde resultater, kan man se at piratdelene oppløses i en stor mengde av ulike deler i form og størrelse, noe som kan føre til en alvorlig skade i tilfelle av et sammestøtstøt.

Enkelte piratdeler som som kan se identiske ut i form er vesentlig annerledes enn våre originale deler, særlig i form av vinkler og skarpe kanter. Disse delene kan komme i kontakt med fotgjengere og forårsake alvorlige skader. I tillegg er forfalskning straffbart (tre års fengsel og 300.000 euro bøter i EU) Bruk av disse delene kan derfor gjøre kjøretøyet uegnet for bruk i trafikken.

De originale Aixamdelene er dimensjoner og tilpasset kjøretøyet med stor nøyaktighet. Kvaliteten på disse delene gir optimal tilpasning til kjøretøyet. Dette garanterer påliteligheten og kvaiteten. Dette er ikke tilfelle med piratdeler.

Såvel som for din egen komfort og sikkerhet, så vel som for andre trafikanters sikkerhet, bruk bare originale Aixam deler.