Hjem > Modeller > Utforsk > Påstander

Påstander

«Kun pensjonister kjører mopedbil»

FEIL - Mopedbiler er ikke lenger forbeholdt pensjonister. 64.9% av mopedbileiere er studenter eller yrkesaktive mot 35.1% pensjoniser.

«Mopedbiler er ikke trafikksikre, de er farlige»

FEIL - I 2009 var det 82,208 trafikkskadde personer (drepte og skadde, untatt fotgjengere) i Frankrike. Kun 311 av disse var ulykker med mopdebil. Dette er kun 0,38% av drepte og skadde. Av 3777 alvorlige skader var 2160 relatert til biler, (57%) 888 relatert til motorsykler (23%) og 299 (8%) relatert il moped. Det var 21 dødsfall i mopedbiler, tilsvarende 0,56%. Aixam er ledende på teknologi for å beskytte fører og passasjer. Blant annet kollisjonstestes alle modeller, selv om dette ikkke er påkrevd for mopedbiler.

«Mopedbiler er svært forurensende»

FEIL - I samarbeid med motorprodusentene Kubota (Japan) og Lombardini (Italia) kan Aixam levere kjøretøy med svært lavt drivstofforbruk og CO2 utslipp. Tester viser at utlippet kun er på 77,9 g/km Dette representerer 37% under utslippsmålet på 125g/km satt av EU parlamentet.

I januar 2013 slapp AIXAM en 100% elektrisk modellrekke med 0 utslipp under merket  e-AIXAM.

«Mopedbiler er for trafikkbøller»

FEIL - Prosentandelen førere som kjører mopedbil etter å mistet bilførerkortet er kun 3,4% (Gjelder Frankrike)

«El mopedbilen har for kort rekkevidde for daglig bruk.»

FEIL - I gjennomsnitt reiser en Franskmann 25,2 km pr dag i en gjennomsnittshastighet på 30km/t. Rekkevidden på en e-Aixam er under normale kjøreforhold minimum 75 km med en ladetid på maksimalt 3,5 timer. Den er dermed egnet til de fleste daglige gjøremål og reiser. Dette er fremtiden.

«Mopedbiler støyer!»

FEIL - AIXAM har utviklet en høyeffektiv støydemping for å redusere motorstøyen med 7 decibel.

Fordelene er et dempet støynivå, reduserte vibrasjoner og øket komfort.