Glødeplugger og batteri

Glødeplugger og batteri

Dieselmotorer er noen ganger vanskelige å starte i kulda fordi:

I sum, det er ikke du som bestemmer om motoren starter eller ikke.

Det er viktig å ha i minne at et batteris levetid er direkte påvirket av flere variabler (kjøreforhold bruk av elektrisk utstyr mm....)

I ekstreme tilfeller (for eksempel med korte kjøreturer under 10km ), vil ikke batteriet motta nok strøm til å bli fulladet. I slike tilfelle bør batteriet tilkobles en ekstern batterilader. Spør din Aixamforhandler om tilgjengelige modeller.

Dersom du ønsker å lade batteriet bør dette tas ut og lades i et ventilert rom med en egnet lader.

Det er ofte nødvendig å bytte begge glødepluggene selv om kun en er defekt for å unngå ubalanse mellom sylindrene ved start.

Dersom bilen er vanskelig å starte i kulda, kan det være nødvendig å bytte glødeplugger. Startvansker kan være tegn på at glødepluggene er dårlige. Det anbefales at et Aixam verksted kontrollerer kjøretøyet.